ไปรษณีย์ไทยชี้ส่งจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท ส่งไปรษณียบัตร 2 บาท ของเดิมใช้ได้ ติดเพิ่ม 50 สตางค์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 27 เมษายน 2547 09:06:54 น.
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือองค์กร บริษัท ห้างร้าน ที่จัดโปรโมชั่นให้ส่งไปรษณียบัตรชิงโชค โดยใช้ไปรษณียบัตรชนิดราคา 2 บาท หากมีไปรษณียบัตรเก่าชนิดราคา 1.50 บาทอยู่ สามารถใช้ไปรษณียบัตรเก่านั้นได้ โดยติดแสตมป์เพิ่มอีก 50 สตางค์ ซึ่งอัตราค่าบริการไปรษณีย์ในประเทศได้ปรับอัตราใหม่แล้ว คือ จดหมาย น้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม ติดแสตมป์ 3 บาท ไปรษณียบัตร 2 บาท สิ่งตีพิมพ์ น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม 3 บาท พัสดุไปรษณีย์ น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20 บาท ธนาณัติในประเทศ 1,000 บาทแรก 10 บาท และตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ชนิดราคา 5,10,20 และ 50 บาท จากเดิมฉบับละ 0.50 บาท เป็นฉบับละ 1,2,3 และ 4 บาทตามลำดับ ส่วนชนิดราคา 100 บาท จากฉบับละ 1 บาท เป็น 5 บาท--จบ--

-สพ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง