สนพ.ชงเรื่องเสนอก.ก.น้ำมันเขียว ติดตราเรือน้ำมัน-อนุมัติเรือห้องเย็นใช้บริการ

ข่าวบันเทิง Wednesday May 19, 2004 17:14 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--สนพ.
สนพ. เตรียมเสนอข้อสรุปการบังคับใช้ระเบียบของสมาคมประมงต่อคณะกรรมการกำกับโครงการน้ำมันเขียว เห็นชอบมีสัญลักษณ์เรือบรรทุกน้ำมันและเรือสถานีบริการโดยไม่ขัดกฎหมายเพื่อให้กำกับดูแลง่าย พร้อมเสนอขยายให้เรือประมงไม่มีอาชญาบัตรและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นสามารถใช้น้ำมันในโครงการได้
นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สนพ. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสถานีบริการ ในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่า การให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือสถานีบริการ (Tanker) ในโครงการทำสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบนั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเรือไทยและอนุสัญญาการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขรูปแบบ โดยให้คงลักษณะที่ให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด และไม่ขัดกับกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการน้ำมันเขียวพิจารณา ก่อนกำหนดให้สมาคมประมงแก้ไขระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เรือประมงที่ไม่มีอาชญาบัตร ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ซึ่งได้มีการจดทะเบียนว่าเป็นเรื่องบรรทุกสินค้าประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์เป็นเรืองประมง ก็สามารถขอรหัสจากสมาคมการประมง เพื่อเข้ามาใช้น้ำมันจากโครงการฯได้ ทั้งนี้จะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อมีมติต่อไป--จบ--
-นห-


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ