สยามซัมซุง ประกันชีวิต Green Global Project ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 17:22:52 น.
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--สยามซัมซุง ประกันชีวิต

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต นำทีมโดย มร.ซี โดนอล คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร ผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาของสยามซัมซุง ประกันชีวิต และซัมซุง ประกันชีวิตเดินทางมาจากประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี ในโครงการ Green Global Project ครั้งที่ 4

มร.ซี โดนอล คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า "สยามซัมซุง ประกันชีวิต และบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต จากประเทศเกาหลี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้เน้นย้ำและผลักดันให้การตอบแทนสังคมเป็นนโยบายหลักขององค์กร และเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรักษาและคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าชายเลนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ของการจัดกิจกรรม ทุกครั้งจะมีพนักงานจิตอาสาเดินทางมาจากประเทศเกาหลีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับ พนักงานจิตอาสาของสยามซัมซุง ประกันชีวิต ที่ประเทศไทย พนักงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะยังประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าชายเลนแห่งนี้ในระยะยาว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาสาสมัครจากทั้ง 2 ประเทศ จะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในวาระและโอกาสต่อไป

”แม้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน แต่เราเชื่อว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคมโดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป” มร.ซี โดนอล คาร์ดีนกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนงานการตลาดและ
สื่อสารองค์กร บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด
โทร 02-308-2245-52 ต่อ 136-137
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง