คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ มอบ 60 ทุนให้ม.6 เรียนป.ตรี

ข่าวทั่วไป Monday May 7, 2012 22:02 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--มหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมในวันหน้า ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 1.24 ล้านบาท สร้างแรงจูงใจให้เด็กเรียนคณะวิทย์

ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนที่เรียนดีในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ทางคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ

ทุนเรียนดี ฟรีค่าเล่าเรียน 1 ปีการศึกษา สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป

ทุนส่งเสริมการศึกษา 10,000 บาท สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน

ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.75 — 2.99 ทั้ง 2 ทุนนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีผลการเรียนดีต่อเนื่องก็จะได้รับทุนไปจนสำเร็จการศึกษา

ยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมในสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (สมัครทางไปรษณีย์) และถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (สมัครด้วยตนเอง)

สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนนสอบ O-NET ถ้าผู้สมัครผ่านการสอบ O-NET มาแล้ว สามารถนำคะแนนสอบ O-NET มายื่นได้) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม นี้ด้วย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 0-5385-1478ต่อ 7102 คุณเจตนา อภินันท์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่http://science.payap.ac.th/2010/


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ