ม.ราชภัฎเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์”เน้นสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยปลอดแอลกอฮอล์ของมึนเมาและการรับน้องนอกสถานที่

ข่าวทั่วไป Monday May 14, 2012 11:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--เครือข่ายองค์กรงดเหล้า วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสามปอยหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และวิธีการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้งาน “รับน้องสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี ทำดีจิตอาสาปี ๒ ”โดยมีท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดโครงการและได้รับความร่วมมือจากผู้นำนักศึกษาทั้ง ๕ คณะและ ๑ วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณะคุรุศาสตร์ ๕ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ ในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมการรับน้องให้สร้างสรรค์และร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ของแต่ละคณะโดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ได้ตั้งแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องให้สร้างสรรค์ ๑๐ ประการดังนี้ ๑.ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายมหาวิทยาลัย ๒.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ ๓.คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ ๔.การจัดกิจกรรมต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและการพนัน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ โทษภัย และอันตราย ๕.จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร ๖.ปลูกฝั่งจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียนตนเอง ๗.ทำโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมให้รับรู้ ๘.มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม ๑๐.ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆเช่นกรณีศึกษาในอดีต และมาตราการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์มีการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ในการรับน้อง ทำให้กิจกรรมมีการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีโดยไม่มีความรุนแรง ในการนี้ได้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าดูแลให้กิจกรรมปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดอบายมุข อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำกิจกรรมประเพณีสถาบันการศึกษาให้ดีงามสืบไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ