ท่าเรือประจวบ ผนึกกำลัง ฟื้นฟูป่าชายเลน คืนธรรมชาติให้สังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Thursday June 7, 2012 17:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ท่าเรือประจวบ ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นแนวป้องกันคลื่นไม่ให้ชายฝั่งพังทลาย ประกอบกับการจัดกิจกรรมนี้เป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึก ให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนต่อไป นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เปิดเผยว่า ป่าชายเลนในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม และลดน้อยลงไปมาก ทางบริษัทฯ จึงได้มีนโยบาย และแนวความคิดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยนำ กิจกรรม CSR. ที่ทางบริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสังคม และชุมชนเพื่อความยั่งยืน จึงได้ผลักดันโครงการต่างๆ ในรูปแบบของกิจกรรม CSR. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และตอบแทนสู่สังคม เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมตลอดไป ทั้งนี้ ทาง “ท่าเรือประจวบ” จึงนำพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) เข้าร่วมกิจกรรม CSR ร่วมปลูกชายเลน ซึ่งเป็นต้นโกงกางจำนวนกว่า 500 ต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าชายเลนคืนสู่สังคม ปลูกคืนให้ชุมชนที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันก่อน ในการนี้ กิจกรรม CSR. ดังกล่าวนี้ เป็นการปลูกป่าชายเลนเสริมพื้นที่ที่ทรุดโทรม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์อีกด้วย อีกทั้ง ป่าชายเลนยังช่วยเป็นแนวป้องกันคลื่นไม่ให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะและพังทลาย โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ การร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ภัทร์ พุ่มหรดี , อินทิรา เทอดวงศ์วรกุล การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม โทร : +66 (2) 630 0323 to 32 Ext. 212 แฟ๊กซ์ : +66 (2) 236 7057 Mobile: +66 (8) 9204 2260 Email: patp@ppc.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ