ภาพข่าว: งานวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 2 รางวัล จากงานประชุมวิศวกรรมนานาชาติ2012

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 15:05:06 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แสดงความยินดีกับ ดร.วิฑาดา เจษฏารัตนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสที่ผลงานวิจัยระบบแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อน สร้างเกียรติประวัติคว้ารางวัลถึง 2 รางวัลบนเวทีนานาชาติ คือ รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award”) และรางวัลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) จากงานประชุมวิชาการวิศวกรรมนานาชาติ2012 (The 4th KKU International Engineering Conference 2012 --KKU-IENC2012) ภายใต้ธีมงาน...ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน(Driving Together Towards ASEAN Economic Community) ซึ่งผลงานวิจัยระบบแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อนนี้ ใช้โมดูลแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบสามมิติในการคำนวณและวิจัยค่าการถ่ายเทความร้อนอย่างแม่นยำ ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน ย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่าย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความร้อน และผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลด้วยประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบปรับอากาศ การอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช หรือผลิตผลการเกษตร การยืดอายุถนอมอาหาร บอยเลอร์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. ดร.วิภู ศรีสืบสาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
2. ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
3. ดร.วิฑาดา เจษฏารัตนชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
4. รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
5. ผศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
6. ผช.ศจ,ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง