ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการตรวจสอบการทุจริตในการรับจำนำข้าว ฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 สิงหาคม 2555 11:05:28 น.
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการตรวจสอบการทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกชื่อย่อว่า “ศตข.”

สถานที่ตั้ง
ห้องประชุม 8 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2251-0041 โทรสาร. 0-2251-6994
E-mail : corruptioninfo@police.go.th
ช่องทางการร้องเรียน
เว็บไซต์ : www.corruptioninfo.police.go.th
ตู้ ปณ. 1234
สายด่วน 1768
ติดต่อ:
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2205-2609
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง