สท.พม. จัดงานแถลงข่าวตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพฯ

ข่าวทั่วไป Thursday August 23, 2012 11:10 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พม. สท.พม. จัดงานแถลงข่าวตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพฯ
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ตึก ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์
บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน
ตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นอกจากจะมีการแถลงข่าวแล้วยังมีการสอน และสาธิตการฝึกทักษะงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อาทิ การประดิษฐ์บายศรี โดยนางสุภาพ เจตน์สมบูรณ์ อายุ ๖๓ ปี ศิลปะการตอกกระดาษเป็นพุทธบูชาโดย นายฉาย สร้อยจู อายุ ๙๒ ปี และนายพิมล มั่งนาค อายุ ๖๙ ปีการทำขนมไทยชนิดต่างๆ อาทิ การทำฝอยทอง โดยนายวิทยา จงรักสานติอายุ๖๒ ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างกิจกรรมภูมิปัญญาบางส่วนที่จะนำไป
จัดในงานตลาดนัดภูมิปัญญาฯ ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพฯ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมการนำศักยภาพภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาเผยแพร่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม นอกจากนั้นยังสร้างโอกาสให้ประชาชน
ได้รับความรู้และฝึกอาชีพอีกด้วย ซึ่งตลาดนัดภูมิปัญญาจะมีขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ติดต่อ:
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๘๕๕๐-๗ ต่อ ๑๓๔ ,๑๖๙, ๑๗๐, ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๓๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๕๐ ๑๙๔๘
อีเมล์ pr.opp52@yahoo.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ