สนอ.มอบเกียรติบัตรและรางวัลแม่ตัวอย่างด้านสุขภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 10 สิงหาคม 2547 15:33:02 น.
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กทม.

วันนี้ (10 ส.ค.47) สำนักอนามัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับแม่ตัวอย่างด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับการ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 109 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

น.พ.เอี่ยม วิมุติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้ดำเนินโครงการแม่ตัวอย่างด้านสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แม่ในชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนดได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นแม่ตัวอย่างด้านสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นแบบอย่างต่อชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เนื่องจากแม่ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ล้วนเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับการอนามัยแม่ และเด็ก การวางแผนครอบครัว การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งการมีสัมพันธ์ที่ดีภาพในครอบครัวอันจะนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ยังเป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้ลูกทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการเป็น “แม่” สำนักอนามัย จึงจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่แม่ตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก จำนวน 109 คน จากศูนย์บริการสาธารณสุข 65 แห่ง ในวันอังคารที่ 10 ส.ค.47 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง--จบ--

--อินโฟเควสท์ (นห)--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง