ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนการจัดงาน “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2555

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 15:29:32 น.
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--ซีเกท เทคโนโลยี

นางสาววิภา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับนายชาญวิทย์ การณ์สูงเนิน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ขวาสุด) เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสูงเนิน ประจำปี 2555

บริษัทซีเกทฯ ให้การสนับสนุนของที่ระลึก ในการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอสูงเนิน เป็นประจำ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นางสาวขวัญจิต สุดสวัสดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2715-2919, Email: kwanjit.sudsawad@seagate.com
ข่าวที่เกี่ยวข้อง