ทรูปลูกปัญญา เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และการบริการทางการแพทย์แบบไร้พรหมแดน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 10 ตุลาคม 2555 08:58:37 น.
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ทรู

ล่าสุดร่วมขบวนหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มูลนิธิ ร.พ.สวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มช. นำอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G+ ช่วยให้ผู้ป่วยชาวบ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รับการรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์ รพ.สวนดอก

ไม่เพียงแต่จะนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 3G+ มาช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถสื่อสารและเข้าถึงความรู้มหาศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทรูปลูกปัญญายังส่งมอบและขยายผลเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 3G+ นี้ไปยังชุมชนอีกด้วย โดยฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนการบริการทางแพทย์ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและมีความยากลำบากในการเดินทางเพื่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทรูปลูกปัญญาได้ส่งมอบอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง-3G+ aircard พร้อม air time package แบบไม่อั้น ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านหนองโสมง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.สามารถสื่อสารแบบ realtime กับ โรงพยาบาลอำเภอวังน้ำเขียว และเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ทรูยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาโสม สามารถสื่อสารและปรึกษากับแพทย์ที่ศูนย์แพทย์ ในแบบ realtime ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้าน อีกด้วย

ล่าสุดทรูปลูกปัญญา ได้ร่วมกับมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก ของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 35 หมู่บ้านภายใต้โครงการหลวง มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน จำนวน 170 ครัวเรือน ขาดการดูแลสุขภาพ ต้องเฝ้ารอหน่วยบริการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ซึ่งจะสามารถเข้ามาให้บริการที่หมู่บ้านได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยครั้งนี้ ทรูปลูกปัญญาได้นำอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (air card) บนเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง TrueMove H 3G + มามอบให้กับหน่วยบริการเพื่อให้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลที่ออกพื้นที่กับแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาล ในกรณีที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พบผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนดอก แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบาก

อุปกรณ์ aircard 3 G+จะช่วยให้แพทย์ที่ออกพื้นที่บริการ ติดต่อกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลเพื่อขอรับคำปรึกษา ตรวจวินิฉัยพูดคุยกับผู้ป่วยโดยตรง ในแบบ interactive Real Time โดยแพทย์ที่โรงพยาบาล จะทำการค้นประวัติของผู้ป่วยจากระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล ทำให้วินิจฉัยและให้คำแนะนำรักษาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปรับการรักษาในตัวเมือง และแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาลงพื้นที่ ทำให้สามารถมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลมากขึ้น

ทรูปลูกปัญญาภูมิใจ ที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการรักษาอย่างสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ทรูมูฟเอช 3G+ ซึ่งมีสัญญาณครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง