งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2555 TechnoMart InnoMart 2012 25-28 ตุลาคม 55 ณ ไบเทคบางนา

ข่าวเทคโนโลยี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 17:52 น. —ThaiPR.net

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 2. เพื่อเป็นเวทีในการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย 3. เพื่อสร้างโอกาสการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาต่อยอดสินค้า 4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรไทย ให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 5. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ให้เป็นไปในรูปแบบ “Thailand Expo Technology” งานนี้มีแต่ ฟรี : ตรวจฟันฟรี อบรมอาชีพ สัมมนาวิชาการ สอบถามรายละเอียด โทร. 02-717-2788 http://www.technomart2012.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ