งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯครั้งที่ 69

ข่าวทั่วไป Tuesday December 4, 2012 16:58 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--ฝ่ายประชมสัมพันธ์ งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ -จุฬา ฯ ครั้งที่ 69 จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ให้ แน่นแฟ้น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัย ในงานนี้ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิตจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยทุกคน ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของนิสิตจุฬาฯที่ดีสู่สังคม ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิตจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ รูปลักษณ์ การวางตัว กิริยามารยาท ผลการเรียน ตลอดจนความรู้ เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความรู้รอบตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ — จุฬา ฯ ครั้งที่ 69 จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยทุกคนได้เข้า มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ — จุฬา ฯ ครั้งนี้ ภายในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ — จุฬาฯ ครั้งที่ 69 จะประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. การตอบคำถามเพื่อคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิต อันประกอบไปด้วยผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ผู้อัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย และผู้อัญเชิญพานพุ่ม 2. การสัมภาษณ์ ประธานงานฟุตบอลประเพณี จากทั้งสองมหาวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ ประธานเชียร์ 3. การแสดงของผู้นำเชี ยร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและจุฬาคฑากร และผู้นำเชียร์ และฑูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณี ฯ จึ่งขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ — จุฬา ฯ ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมศ.กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประสมสุข อาชวอารง ( ห้องประชุม 101) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และสำหรับงานเปิดเทศกาลงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ — จุฬา ฯ ครั้งที่ 69 จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยจะมีการเปิดตัวประธานเชียร์ ผู้นำเชียร์ คฑากร ของทั้งจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 17.30 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ