รมว.พม. ย้ายที่ทำงานใหม่ไปที่สะพานขาว รองรับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

ข่าวทั่วไป Tuesday December 25, 2012 09:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ย้ายที่ทำงานใหม่ จากอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ไปยังชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โดยทำพิธีสักการะ พระประชาบดี ศาลกรมหลวงวิกรมเกรียงไกร และพระภูมิเจ้าที่ ก่อนเข้าที่ทำงานใหม่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันอาคาร ๖๐ ปี ฯ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร และจัดสรรพื้นที่ให้ส่วนราชการของกระทรวงฯ ใช้เป็นที่ทำการของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ห้องประชุม เป็นต้น จึงทำให้อาคารดังกล่าวเกิดความคับแคบ ประกอบกับกระทรวง ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการและดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีประชาชนมาติดต่อประสานงานราชการและขอรับความช่วยเหลือ ทั้งจากรัฐมนตรีฯ และส่วนราชการต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการต่อประชาชน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนดังกล่าว จึงได้ทำการย้ายที่ทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ไปที่ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม (สะพานขาว) แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดห้องประสานงานการประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชนไว้ที่ชั้น ๑ ของอาคารดังกล่าวอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ