ไทยพีบีเอส เชิญชมการ์ตูนแอนิเมชั่นสำหรับเด็กเล็ก ฝีมือผู้ผลิตหน้าใหม่จาก 6 เรื่อง จากพัฒนารายการ Animation Thai PBS’s Characters สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 10:35:22 น.
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ไทยพีบีเอส

สำนักรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดให้มีโครงการสำนักรายการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระ มุ่งผลิตและพัฒนารายการสำหรับเด็กให้มีมาตรฐานในระดับสากลที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาการตามวัยของเด็กอย่างถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ รวมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างรูปแบบรายการ ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ มีคุณค่ามีความแตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์

จึงจัดให้มี “โครงการพัฒนารายการ Animation Thai PBS’s Characters สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี”โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) โครงการศึกษา วิจัย และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดต้นแบบการผลิตรายการ Animation สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี 2) โครงการอบรมพัฒนาผู้ผลิตไทยจำนวน 12 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มรายการ Animation มีผู้ผลิตไทยที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดผลิตผลของ ส.ส.ท.ได้

ผลจากการอบรมดังกล่าวได้รายการจำนวน 6 รายการ ได้แก่
1) Davy & friends
2) Alala สายตรวจจักรวาล
3) Little Monsters
4) Tipo the Adventure
5) มะกรูด
6) 7 มหัศจรรย์

จึงจัดให้มีการฉายตัวอย่างรายการดังกล่าวให้เด็กและเยาวชนดู เพื่อเป็นการประเมินผลและวัดระดับความพึงพอใจของเยาวชนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง ถือฤกษ์ดีวันเด็กเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ฉาย 3 รอบ 10.00 -11.00 น.

11.30-12.30 น. และ 13.00 -14.00 น. ที่ชั้น 3 อาคาร D ThaiPBS ถ.วิภาวดี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง