มธ. แต่งตั้ง "ธรรมศาสตราภิชาน คนที่ 3"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 15 มกราคม 2556 14:35:57 น.
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สยาม พีอาร์

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติแต่งตั้งให้ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งธรรมศาสตราภิชาน คนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างโดดเด่น โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข่าวที่เกี่ยวข้อง