PTTGC เซ็นสัญญา IBM บูรณาการระบบ ERP สู่ความเป็นหนึ่ง

ข่าวเทคโนโลยี Friday January 25, 2013 11:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--ไอบีเอ็ม บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ภายใต้ส่วนงานของ IBM Global Business Services (GBS) เพื่อบูรณาการระบบงานภายหลังการควบกิจการให้เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ Mr. Paul Kenny รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM Global Business Services (GBS) บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ATOMs เพื่อดำเนินงานติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) อย่างเป็นทางการ โดย PTTGC ได้ว่าจ้างบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย ดำเนินการรวมระบบ SAP ของบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว คุณอนนต์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ ATOMs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ ภายหลังการรวมกิจการ ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานของระบบงานต่างๆเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ ฐานข้อมูลคลังผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ On-line และ Real-Time จากการใช้ซอฟต์แวร์ SAP มาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน และสามารถจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์และตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กรจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทั้งหมดอย่างบูรณาการ (Fully Integrated) นับเป็นส่วนสำคัญที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับโลก (Best Global Practice) เพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจที่จะมีเครือข่ายทั่วโลกได้ในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ