“มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็นเป็นสุข”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 29 มกราคม 2556 18:20:25 น.
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--โอเคแมส
ชื่องาน : “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข”
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-21.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 1 ตอน รู้ ตื่น เบิกบาน โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกว่า 5,000 คน การกลับมาอีกครั้งของการแสดงธรรมเทศนา มหาบุญกุศล “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างสุขมาจัดสรรเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ฟังและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริง พบกับการเทศนาธรรม 9 ชั่วโมงเต็มกับ 9 พระนักเทศน์ระดับแนวหน้าของประเทศ ได้แก่

1. พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว
3. พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดาวรมหาวิหาร
4. พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพิจิตร) วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร
5. พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์
6. พระมหากิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
7. พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
8. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง
9. พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า

กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยการสักการะพระบรมธาตุ ถวายสังฆทานพระสงฆ์ เพื่อนำสังฆทานไปมอบให้พระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเริ่มการแสดงธรรมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เปิดเข้าชมฟรี พร้อมรับพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยเป็นของที่ระลึก สำหรับผู้ร่วมงาน 2,556 ท่านแรกเท่านั้น สำหรับรายได้จากการร่วมบริจาคภายในงานทั้งหมดจะมอบให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมสมทบในโครงการจัดทำรถตรวจรักษาดวงตาทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อขอรับบัตรฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 56 เป็นต้นไป ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ และบริษัท โอเค แมส จำกัด

สอบถามรายละเอียดโทร. 02-618-7781-4
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง