ทรู เปิดขายหุ้นกู้ 1-4 เมษายนนี้ มอบผลตอบแทนสูงถึง 5.8% ต่อปี “ลงทุนกับหุ้นกู้ทรู ให้เวลาและเราทำงานแทนคุณ”

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 14:48:14 น.
กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับอนุมัติการออกและเสนอหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน อายุ 4 ปี วงเงินไม่เกิน 7,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

จัดจำหน่ายผ่านธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เปิดจำหน่ายวันที่ 1-4 เมษายน 2556

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ได้อนุมัติให้ทรูออกและจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 วงเงินไม่เกิน 7,800 ล้านบาทที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.8 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ของทรูได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB- โดยทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหนี้เงินกู้ของบริษัทก่อนกำหนด ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกลุ่มทรูให้พร้อมเติบโตรับการแข่งขันเสรี

หุ้นกู้ TRUE เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1-4 เมษายน 2556 ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 02 230 2328,

02 626 3646, 02 353 5421
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1551
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 470 2022, 02 470 3099
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 7777
บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ทุกสาขา หรือ โทร. 02 680 4090
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง