พยาบาลวิชาชีพ

ข่าวทั่วไป Wednesday March 20, 2013 11:10 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา อดีตนายกสภาการพยาบาล ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดี ภายในงานได้จัดพิธีระลึกพระคุณครู บิดา มารดา และพิธีลอดซุ้มแสดงความยินดีจากรุ่นน้อง สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ