สธ. เปิดตัวผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS ระดับประเทศรุ่น 3

ข่าวทั่วไป Monday April 1, 2013 09:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ผลกระทบจากการติดสารเสพติด ในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น นั้นเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชน หลากหลายปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงดำริให้มีการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลขึ้น เพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี มีคุณภาพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาเป็นคนต้นแบบให้เพื่อนๆได้ดำเนินรอยตาม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวในโอกาสเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLS ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว เป็นกิจกรรมที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงดำริให้มีขึ้น ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นมีบทบาทที่ชัดเจนทั้ง ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ เป็นคนคุณภาพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อจะมาเป็นคนต้นแบบ เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆสมาชิกทูบีฯและคนอื่นๆได้เอาอย่างและดำเนินรอยตาม ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดีองค์ประธานโครงการทรงพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ กรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONEก็เพราะทรงเห็นว่า การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชน มีสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของจิตใจ ถ้าสามารถทำให้เยาวชนมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานทางด้านจิตใจ และสังคมที่ดี เยาวชนก็สามารถเอาตัวรอด และปลอดภัยจากยาเสพติดได้ โดยทรงเห็นว่าสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทุกคนมีดีอยู่ในตัว หากได้รับโอกาส ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของตัวเอง ตามกรอบแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เยาวชนพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ จนสามารถเป็น IDOL ของเพื่อนๆได้ และเมื่อกระแส TO BE NUMBER ONE IDOL ประสบความสำเร็จจะเป็นแรงดึงดูดให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ กว่า 10 ล้านคนหันมาเอาใจใส่และรับผิดชอบด้านการเรียน และดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม “จึงเชื่อว่าการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS ที่จัดขึ้นครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของเยาวชน ในการก้าวสู่การเป็นคนต้นแบบของเพื่อนสมาชิกทูบีด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นดารา ศิลปิน เพียงแค่เป็นคนเก่ง ดี มีความสามารถ มีจิตใจที่ดีงามก็สามารถที่จะลุกขึ้นยืนแถวหน้าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆได้แล้ว” นพ.เกียรติภูมิกล่าว ทางด้าน หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันหรือครูใหญ่แห่งบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL กล่าวเสริมว่ากิจกรรมในการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชน ด้วยยุทธศาสตร์และวิธีการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของเยาวชนวัยรุ่น ด้วยการสร้างค่านิยมใหม่ เพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งการให้โอกาสในการค้นหาตัวเอง กล้าที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นร่วมรับรู้ ทำให้เยาวชนรู้สึกเป็น Somebody และสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบที่เป็นได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ครั้งที่ 3นี้ มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบสู่การประกวดระดับประเทศทั้งหมด 40 คน ซึ่งจะเข้าเก็บตัวที่บ้านไอดอล เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องแสดงความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณแหวน-ฐิติมา, คุณท๊อป -ดารณีนุช, คุณหลิว - มนัสวี, คุณผัดไท ฯลฯ ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการประมวลภาพการเก็บตัว ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-17.25 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -3 พฤษภาคม 2556 และจัดการประกวดประจำสัปดาห์ ณ ห้องกำแพงเพชร ศูนย์การค้า JJ MALL ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา 21.00-21.30 น.ในวันเสาร์ที่ 6,13,20,27 เมษายน 2556 และชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งนี้สามารถร่วมโหวตให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 1900-1900-94 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ 0-2590-8187 , 0-2590-8284 หรือที่ บริษัท SONIX YOUTH 1999 คุณ เบญจวรรณ เผด็จพล โทรศัพท์ 08-1820-0448, 08- 4637- 7773, 08- 5159- 4404 หรือ www.tobenumber1.net

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ