กิจกรรม ชมรมคนรู้ใจ และ เรือนธรรม ปักษ์แรก เดือน พฤษภาคม 2556

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 16:40:02 น.
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--DC Consultants
กิจกรรม "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม"ปักษ์แรก เดือน พฤษภาคม 2556
ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
เวลา 18.00 — 20.30 นาฬิกา
ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ ความวิจิตรของพระรัตนตรัย
โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์
เรือนธรรม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ วิปัสสนาคืออะไร
โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม
เรือนธรรมพิเศษ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม ตอน ๓
โดย หลวงพ่อโพธินันทะ
ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ ความต่างแห่งบุคคลตอน ๕
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
เรือนธรรม วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ ใจดี
โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
เรือนธรรมพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ ใต้ร่มธรรม
โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
หมายเหตุ :

- ขออภัยหากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามใน www.dmgbooks.comหรือสอบถามที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02 685 2254 5

- เชิญกัลยาณมิตรร่วมบุญได้ที่บัญชี ชื่อ "กัลยาณมิตรเรือนธรรม" ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 772-2-10675-4

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง