มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาจรรยาบรรณผู้บริหาร หัวข้อ พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 30 เมษายน 2556 14:46:38 น.
กรุงเทพฯ--30 เม.ย.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย หัวข้อ "พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ"

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง อาเภอ ลาลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
สำรองที่นั่งได้ที่ 0 4320 2338 หรือ ethics@kku.ac.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง