สพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 10:40:06 น.
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สพป.ตราด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และผู้สังเกตการณ์ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2556 ณ หาดมุกแก้วรีสอร์ท อ.เมืองตราด จ.ตราด เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับชั้น บริบทและขนาดที่หลากหลายของโรงเรียนในสังกัด โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (ON THE JOB TRAINING ที่มีการสนับสนุนในรูปแบบกระบวนการสร้างระบบ พี่เลี้ยง Coaching and Mentorin เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมการพัฒนาเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ 1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2) นิเทศติดตามด้วยระบบสนับสนุน แบบ Coaching and Mentoring และ 3) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)....

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง