กลุ่ม ปตท. เปิด “ระยองวนารมย์” สวนป่านิเวศต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ เพื่อชาวระยอง

ข่าวทั่วไป Friday May 17, 2013 16:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ปตท. กลุ่ม ปตท. ขยายผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เริ่มต้นด้วย การพัฒนาสวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่แห่งความร่มเย็นและสดชื่นให้กับชาวระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิด “สวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท.” ณ พื้นที่แนวกันชนของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco Industrial Zone หรือ PTT Eco IZ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ ช่วยคืนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มพื้นที่แห่งความร่มเย็นและสดชื่นให้กับชาวระยอง นอกจากนั้น ยังนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ นักเรียน ชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งพนักงานกลุ่ม ปตท. และบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ปลูกป่าเชิงนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หลากหลายถึง 50 ชนิดจำนวนกว่า 4,000 ต้น ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สวนป่านิเวศระยองวนารมย์ เป็นความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของป่านิเวศ (Eco Forest) ในพื้นที่ 5 ไร่ของพื้นที่สีเขียวแนวป้องกัน (protection strip) ของโครงการ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยใช้กล้าไม้ท้องถิ่นกว่า 55 ชนิด จำนวน 21,500 ต้น ด้วยการปลูกต้นไม้แบบ ซึ่งจะทำให้การปลูกต้นไม้แบบป่านิเวศซึ่งมีการเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกต้นไม้แบบเดิม และกำลังขยายอย่างต่อเนื่องไปสู่พื้นที่สีเขียวโดยรอบนิคมรวมกว่า 165 ไร่ เพื่อให้เป็น แนวกำแพงธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ของ ปตท. เกิดความกลมกลืนระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ปตท. ได้ขยายแนวคิดการปลูกป่านิเวศไปสู่ชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศให้กับชุมชนและนักเรียน สนับสนุนสถานศึกษา อาทิ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และ โรงเรียนบ้านพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดสรรพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่านิเวศสร้างแนวกำแพงสีเขียวโดยรอบโครงการ PTT Eco IZ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยปลูกฝังสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชนและชาวระยองต่อไปอีกด้วย สวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ประกอบไปด้วยการจัดสรรที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 5 มิติ 22 ด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนและยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การกำจัดของเสีย จนถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ตามแนวทางกลยุทธ์ Green Roadmap ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกันไปทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี ของชาวระยองทุกคนตลอดไป โทรศัพท์ 0 2537 1630 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทรสาร 0 2537 2171

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ