ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำพนักงานจิตอาสา มอบคอมพิวเตอร์และสอนภาษาอังกฤษแก่น้องๆ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 15:23:50 น.
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn พร้อมทั้งนำพนักงานจิตอาสาสอนทักษะภาษาอังกฤษแก่น้องๆ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้วไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการในปีแรกนั้น ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 โรงเรียน โดยทำการมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จำนวนโรงเรียนละ 30 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ, เก้าอี้, โปรเจ็คเตอร์, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดอุทัยธารามแห่งนี้ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ของการส่งมอบ ทั้งนี้เล็งเห็นว่า การมอบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กๆ และคุณครูแล้ว คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลน กับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเมือง

นอกเหนือจากการมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนแล้ว ยังได้นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมสอนภาษาอังกฤษแก่น้องๆ ผ่านการเล่นเกม เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่น้องๆ ตามนโยบายด้านการส่งเสริมภาษาอังกฤษของโรงเรียน

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ซัมซุง ไลฟ์ ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project…We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทร 02-308-2245-50 ต่อ 136
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง