ซีมิโก้ เผยรายชื่อนักลงทุนที่สนใจเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP

ข่าวเศรษฐกิจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 17:54 น. —ThaiPR.net

บล. ซีมิโก้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 350 ล้านหุ้น ที่ราคา 2 บาท ต่อหุ้น ขึ้นอยู่กับผลอนุมัติผู้ถือหุ้น วันที่ 20 มิ.ย. นี้ “ตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 350 ล้านหุ้น ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีนักลงทุนที่เข้ามาสนใจซื้อหุ้นของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุเทพ วงศ์วร-เศรษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์, PYN Fund Management Limited, Platinum Escapes Co. Ltd., บริษัท ครบุรีแคปิตอล จำกัด และ นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ ตามลำดับ โดยผู้ลงทุนต่างมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างดี” นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 350 ล้านหุ้นนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยการโหวตของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์

นายชัยภัทร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การแสดงความจำนงค์เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นกับผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ดังนั้นการเพิ่มทุนแบบ PP จะไม่กระทบต่อโครงสร้างการบริหารของบริษัท และต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท (Right Offering) อีกทั้งยังเป็นการเอื้อแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท”


แท็ก ซีมิโก้  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ