Thaitrade.com แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ Smart Online Exporter : ติดอาวุธการค้าออนไลน์ด้วย Thaitrade.com”

ข่าวทั่วไป Monday August 5, 2013 15:02 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--พันธวณิช เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นช่องทางที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาง Thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสมาชิก โดยในครั้งนี้ Thaitrade.com ได้ริเริ่ม “โครงการ Smart Online Exporter : ติดอาวุธการค้าออนไลน์ด้วย Thaitrade.com” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทย จากการทำการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ Thaitrade.com จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ Smart Online Exporter : ติดอาวุธการค้าออนไลน์ด้วย Thaitrade.com” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30 — 12.00 น. ณ ห้องประชุม 41202 ชั้น12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (นนทบุรี-อาคารริมน้ำ) ซึ่งภายในงานนี้ จะมีการให้ความรู้ในเรื่อง Online Marketing สำหรับผู้ประกอบการ ที่จะเข้าร่วมงานจำนวน 300 ราย รวมถึงการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าพูดคุยและตั้งข้อซักถาม กับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ Thaitrade.com จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในวันเวลาดังกล่าว หมายกำหนดการ 8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน 9.00 - 9.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 9.00 - 9.20 น. กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาของโครงการ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการ สำนักพาณิชย์ดิจิตอลและสารสนเทศ 9.20 — 9.35 น. กล่าวและทำพิธีเปิดตัวโครงการ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 9.35 — 9.45 น. ผู้บริหารและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน 9.45 — 10.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ท่านอธิบดี 9.45 — 11.30 น. สัมมนาเรื่อง “ส่งออกยุคใหม่ โปรโมทฉับไว ด้วย OnlineMarketing” ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 11.30 — 11.55 น. รายละเอียดการดำเนินโครงการและตอบข้อสงสัย นายภวิน แย้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พันธวณิช จำกัด 11.55 — 12.00 น. พีธีกรกล่าวปิดงาน สนใจเข้าร่วมโครงการ หมายเลขติดต่อ:02-689-4388 อีเมล์ : smartonline@thaitrade.com เว็บไซต์: www.thaitrade.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ