สภาการพยาบาลเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 14:51:10 น.
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--โกลบ์เบิล ครีเอชั่น
สภาการพยาบาลประกาศเปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมการฯ วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สภาการพยาบาล เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาพยาบาล เปิดเผยว่า ในการเปิดรับสมัครครั้งนี้ เนื่องจากกรรมการสภาการพยาบาลที่มาจากเลือกตั้ง วาระ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ กำลังจะหมดลง ทางสภา การพยาบาลจึงเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ ๑ กรกฏาคม - วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งไปยังสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tnc.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง