กทม.เปิดงานสัปดาห์ต่อต้านวัณโรคฯ

ข่าวทั่วไป Monday August 18, 1997 14:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--18 ส.ค.--สำนักงานเขตกรุงเทพ
วันที่ 15 ส.ค. 40 เวลา 14.00 น. ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค และโรคระบบการหายใจ ซึ่งกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค บางแค ในระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค. 40
นพ.ขจิต ชูปัญญา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานว่า วัณโรคเป็นปัญหาพื้นฐานทางสาธารณสุขของประเทศที่กำลังพัฒนามาตลอดและได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากการระบาดของโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อีกเช่น การติดยาเสพติด การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร สภาพความเป็นอยู่หนาแน่นในเขตเมือง ซึ่งทำให้การแพร่วัณโรคมีโอกาสสูงขึ้น จนองค์การอนามัยโลกประกาศว่าวัณโรคเป็นเรื่องฉุกเฉินในระดับสากล ประมาณว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 15 ล้านคน และในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงาน 11 ล้านคน ผู้ป่วยจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตไป ทำให้ประเทศมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล ถ้าการควบคุมป้องกันยังไม่มีประสิทธิผลดีพอ การแพร่ระบาดของวัณโรคก็จะมีต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต่อไป
ประเทศไทยถูกจัดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังประสบปัญหาวัณโรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ มีผลกระทบสูงมากต่อวัณโรค พบผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ด้วยมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 30 ขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคไม่ติดเชื้อเอดส์ด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ด้วยมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 30 ขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคไม่ติดเชื้อเอดส์มีอัตราตายเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นคือ การเพิ่มขึ้นของการดื้อยาหลายชนิดของเชื้อวัณโรค ซึ่งมีสาเหตุสำคัญอยู่ที่การที่ผู้ป่วยได้รับยารักษาไม่สม่ำเสมอครบถ้วนตามมาตรฐาน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค และโรคระบบหายใจขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค. 40 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีป้องกันตนเอง รู้จักการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องระหว่างการรักษาเพราะการรักษาจะเป็นวิธีตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ในช่วงสัปดาห์ต่อต้านวัณโรคและโรคระบบหายใจนี้จะมีการระดมให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ทุกแขนง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค โรคเอดส์ และยาเสพติด แก่ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับการตรวจวัณโรคปอดโดยไม่คิดมูลค่า มีการจัดจำหน่ายดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของวัณโรค และร่วมมือร่วมใจช่วยกันลดปัญหาให้น้อยลงรวมทั้งเป็นการหาทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ขัดสนต่อไป
ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธร สินธวานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของวัณโรคในประเทศไทย ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระดมให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันและปฏิบัติตน อย่างถูกต้องมีเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ คือกระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และองค์กรอาสาสมัคร ซึ่งก็คือสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดงานต่อต้านวัณโรคและโรคระบบหายใจติดต่อกันมานี้ จึงเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักว่าวัณโรคยังคงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอาสาสมัครที่จะยังประโยชน์ให้บังเกิดแก่สุขภาพและอนามัยของประชาชนได้เป็นอย่างดี--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ