ภาพข่าว: ประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 20:13:23 น.
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้แก่ ณฐกร กิจมโนมัย ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทเรื่องสั้นกับผลงาน “จุนอิจิกับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์” อังคาร จันทาทิพย์ ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทกวีนิพนธ์กับผลงาน “บ้านไม่มีใครอยู่” และคัจฉกุล แก้วเกต ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก กับผลงาน“มิลกี้กลัวความมืด” โดยมีเมตตา อุทกะพันธุ์,ชมัยภร แสงกระจ่าง และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ อมรินทร์คอร์เปอ-เรทปาร์ค บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
๑. ชมัยภร แสงกระจ่าง คณะกรรมการตัดสิน
๒. อังคาร จันทาทิพย์ ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทกวีนิพนธ์
ผลงาน“บ้านไม่มีใครอยู่”
๓. ณฐกร กิจมโนมัย ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทเรื่องสั้น
ผลงาน“จุนอิจิกับคอร์ปัส แคลโลซัม
ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์”
๔. ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
๕. เมตตา อุทกะพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
๖. คัจฉกุล แก้วเกต ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ผลงาน“มิลกี้กลัวความมืด”
๗. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คณะกรรมการตัดสิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง