วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2556

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 16:31 น. —ThaiPR.net

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาลร่วมกั"21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ "บสมาคมพยาบาลแห่"21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ "งประเทศไทยฯ หน่วยงาน องค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 และวันที่ 12 ธันวาคม 2556 สภาการพยาบาลจึงขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หน่วยงาน องค์กรพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปาฐกถาพิเศษ โดย นางสาวชิเอโกะ โนโอโนะ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2556 เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2556 พิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ได้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล โทรศัพท์ 02-596-7524


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ