ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ ของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 11:25:29 น.
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--โกลบ์เบิล ครีเอชั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ ร่วมงานปาฐกถาพิเศษโดยน.ส. ชิเอโกะ โนโอโน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556 หัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง