ภาพข่าว: พิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 11:29:37 น.
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษาพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

พร้อมเปิดหอสมุด และหอจดหมายเหตุเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ทั้งด้านสินเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืนโดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธ.ก.ส. เฝ้ารับเสด็จ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง