บอร์ด กบข. แต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 24, 2013 15:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--กบข. คณะกรรมการ กบข. มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข. แทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัยที่ครบวาระในปีนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย เป็นเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการฯ คนปัจจุบันที่จะครบวาระลงในเดือนธันวาคม 2556 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นายสมบัติ อายุ 53 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์วิเคราะห์การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี ก่อนรับตำแหน่งเลขาธิการ กบข. เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังเคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการลงทุนให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า นายสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและการสื่อสาร คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหาร กบข. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเงินออมของสมาชิกให้เติบโตต่อเนื่องตามภารกิจได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ