เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฎานมาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนในบ้านเรา

ข่าวทั่วไป Thursday January 23, 2014 15:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ Bangkok School of Management (BSM) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบัน”ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฏาน ในระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2557โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักวิชาการในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานน้ำ ฯลฯ พร้อมกันนี้ ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปทัศนะศึกษา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับและโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งทางสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประเทศภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่พยายามพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน และมีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคตอาจเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้แก่นานาชาติ” สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิศวกรรมพลังงานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งในขณะนี้ทางสาขาวิศวกรรมพลังงานได้ก่อตั้ง สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งเอเชีย หรือ Asian Association to Energy Engineering (AAEE) ขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย ในด้านพลังงานและติดตามสถานการณ์หรือโครงการต่างๆด้านพลังงานในภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย ประเทศไทย เกาหลีใต้ สปป.ลาว เวียดนาม โดยอนาคตอันใกล้นี้จะมีประเทศอิหร่าน และภูฏาน ฯลฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร. 0 2878 5035 หรือ อีเมล์ drthakrit@gmail.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ