สสค. ต่อยอดเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” จัดเวทีขยายผล “นวัตกรรมครูสอนดี” ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 17:01:39 น.
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--ไอแอมพีอาร์

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เร่งต่อยอดเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการ “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” เพื่อขยายผล “นวัตกรรมการเรียนรู้” จาก “ครู” ผู้ได้รับ “ทุนครูสอนดี” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเดิมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดีสัญจร” โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังต่อยอดองค์ความรู้สู่บุคลากรด้านการศึกษา สร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค พร้อมสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสจัดการศึกษาด้วยตนเอง

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เดินหน้าขยายผลการดำเนินงานโครงการ “สังคมไทยร่วมคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี” ด้วยการต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านแคมเปญ “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดีสัญจร” โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขยายผล “นวัตกรรมการเรียนรู้” ที่น่าสนใจจาก “ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี” รวม 530 คน ในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสู่บุคลากรด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสในการ “จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น” ด้วยตนเอง

โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบไปด้วย “โซนสุดยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน” พบกับวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ภายใน 4 เดือนของ “ครูศรีประไพ พรหมมณี” การฝึกทักษะการอ่านและเขียนสำหรับเด็กพิเศษของ “ครูทัศนีย์ จันทร์โคตร” การฝึกอ่านเขียนคิดคำนวณบนพื้นทรายของ “ครูชวนพิศ เตโชนุภาพ” ตามด้วย “โซนสุดยอดนวัตกรรมด้านทักษะชีวิต” ผ่านการแสดงลิเกของ “ครูธนบดี ถนอมเมือง” การเรียนรู้การเมืองไทยผ่านเกม Sim Democracy ของ “ครูวิฑูรย์ ไตรรัตนวงศ์” ศิลปะพื้นบ้านเพื่อสร้างสรรค์ทักษะชีวิตของ “ครูสะเทื้อน นาคเมือง” และโซนสุดท้าย “สุดยอดนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพ” การพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กพิเศษร้านกาแฟไม่ธรรมดาของ “ครูเสาวภา ขจรจิตตินที” หลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน “ครูเพ็ญศิริ วิวัฒน์นานนท์” ปั่นจักรยานเพื่อเด็กด้อยโอกาส “ครูประจักษ์ แพทย์ผล” และการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอของ “ครูสมปอง เอมรัตน์”

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อทุกคนในท้องถิ่น” โดย “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์” พร้อมร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับวีดีทัศน์ “ครูสอนดีต้นแบบ” และร่วมพูดคุยกับครูสอนดีต้นแบบแต่ละท่าน ก่อนที่จะปิดท้ายกันด้วยเวทีเสวนา “ครูสอนดีกับการปฏิรูปการเรียนรู้แบบสอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” โดยได้รับเกียรติจาก “ครูสุภา มนูญศักดิ์” ที่ทำงานร่วมกับเด็กนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น “ครูเสาวภา ขจรจิตตินที” จากจังหวัดเชียงรายผู้ค้นหาทักษะที่หลากหลายจากความถนัดของเด็กพิเศษแต่ละคนแล้วต่อยอดสู่อาชีพ “พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว” ปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดสกลนครครูนอกระบบที่เผยแพร่แนวความคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง “ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ” ที่ปรึกษาวิชาการ สสค. และ “นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ” คนเดินเรื่องรายการ “คนค้นคน” ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สสค. เปิดเผยว่าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดีสัญจร” เป็นการต่อยอดการดำเนินงาน “โครงการครูสอนดี” ที่ทาง สสค.ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อขยายผลนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่น่าสนใจบางส่วนจาก “ผู้ได้รับทุนครูสอนดี” จำนวน 530 คนจากทั่วประเทศไปสู่บุคลากรด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค

“เวทีที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นครูในอนาคต จะได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นครูที่ดีต่อไป รวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษา ในการทำงานในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นอีกเวทีหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นของตนเอง” ดร.อมรวิชช์กล่าว.

สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดีสัญจร “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” ครั้งที่ 2 โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใน 12-13 กุมภาพันธ์ศกนี้.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง