สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “Thailand ICT Management Forum”

ข่าวทั่วไป 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 16:52 น. —ThaiPR.net

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ร่วมกับองค์กรสำคัญทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ร่วมจัดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013 เพื่อให้การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.การสัมมนาเชิงวิชาการ “Thailand ICT Management Forum” จะประกอบด้วย การสัมมนาและการอภิปราย จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลที่ทันสมัย 2.งานประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 รางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาและร่วมแสดงความยินดีในงานประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.30 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ