กรมพลศึกษา จัดอบรมผู้นำออกกำลังกาย เสริมทักษะแอโรบิก-โยคะ

ข่าวทั่วไป Monday June 30, 2014 10:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--โอเค เเมส สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรม “ผู้นำแอโรบิกขั้นกลางและผู้นำโยคะเพื่อสุขภาพ” ให้แก่ผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกและผู้นำโยคะทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกและผู้นำการออกกำลังกายโยคะทั่วประเทศได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากการเต้นแอโรบิกและการฝึกโยคะ โดยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้นำแอโรบิกขั้นกลาง จะมีการบรรยายและสาธิตเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย, การออกกำลังกายแบบแอโรบิกด๊านซ์, ท่าแอโรบิกและทิศทางการเคลื่อนไหว, เรื่องห้องเพลงและการประกอบท่าชุด, หลักการสอนและเทคนิคการนำเสนอเต้นแอโรบิก, การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และจะมีการสอบภาคปฏิบัติ และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายโยคะเพื่อสุขภาพ” จะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการประเมินสมรรถภาพก่อนการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ, ปราณ/กายหายใจ รูปแบบโยคะโฟลว์, ระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์กับการฝึกโยคะ, การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อการฝึกโยคะ, ชนิดของโยคะ ไอเยนกะโยคะและโยคะในชีวิตประจำวัน, การฝึกโยคะในห้องอุณหภูมิต่างกัน, โยคะสำหรับผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ, หลักการเลือกและลำดับท่าโยคะ, หลักการสอนโยคะและโยคะกับอุปกรณ์ช่วยฝึก โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร02-215-7357


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ