สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงาน Global Warming Forum “รายงานโลกร้อน: ความจริงที่ทุกคนควรฟัง”

ข่าวทั่วไป Tuesday July 1, 2014 17:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--งานสื่อสารสังคม สกว. ด้วยชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ กำหนดจัดเวที “Global Warming Forum” เพื่อเป็นเวทีสาธารณะเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสู่หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์สำหรับการขับเคลื่อนงานภาคนโยบาย และต่อยอดไปสู่การแปลงแผน/ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นพื้นที่ทางนโยบายต่อการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในประเทศ โดยเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 นี้ กำหนดจัดขึ้นในหัวข้อ “รายงานโลกร้อน IPCC AR5 : ความจริงที่ทุกคนควรฟัง (IPCC AR5: A Convenient Truth)” โดยจะมีการนำเสนอ 2 ส่วน คือ 1) ข้อค้นพบสำคัญจากรายงานการประเมินผลการศึกษาล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC Fifth Assessment Report : AR5) ด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และด้านผลกระทบการปรับตัวและความล่อแหลม และ 2) แนะนำหนังสือ Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทความที่ได้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ Climate@Risk ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในการนี้ งานสื่อสารสังคม สกว. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ วัน : จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา : 13.00 - 16.30 น. สถานที่ : ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ