DPU สร้างมิตร สานไมตรี จัดงานสานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 17:46 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “สานสัมพันธ์ฉัน-น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2557” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนน้องและสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) จากนั้นทีมอาจารย์คนรุ่นใหม่ Think Tank Team(TTT) ได้มีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่น่าสนใจ

จากนั้น รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในงานได้ กล่าวต้อนรับพร้อมมอบทุนการศึกษา ในแก่นักเรียนในโรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนน้อง 64 แห่ง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพอีก 11 แห่งเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากต่อด้วย อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนน้องและสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

กิจกรรมส่งท้ายเป็นการแสดงโชว์ของนักศึกษาทุนโครงการมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาเครือข่าย ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้น เต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ จึงเป็นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างพี่-น้องนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพทุกคนณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ