การประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน….ให้โดนเรื่องสิทธิ”

ข่าวทั่วไป 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 17:03 น. —ThaiPR.net

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน…ให้โดนเรื่องสิทธิ” โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเด็น “สู้เพื่อสิทธิ์” หรือการต่อสู้เพื่อให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคมหรือชุมชนโดยรวม (Human Rights Defender) ความยาว 10-15 นาที โดยบันทึกภาพและเสียงลงแผ่น CD จำนวน 2 ชุด สามารถส่งผลงานไปที่สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ส.ค.2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบส่งผลงานได้ทาง http://www.nhrc.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2141-3919 และ 0-2141-3928


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ