FTA ไทย-ตุรกี "ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี"

ข่าวทั่วไป Monday September 15, 2014 11:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาระดมความเห็น"ช่องทางกาค้าภาคบริการในตุรกี"สาขา ท่องเที่ยว ก่อสร้าง โลจิสติกส์ ค้าส่งค้าปลีก สุขภาพ และสื่อสารในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนในสาขาการบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับตุรกี ** ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ได้ที่สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เบอร์โทร 02-357-3490 หรือแจ้งชื่อ องค์กร เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์มายัง wannaphong@fispri.org *** งานสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด ***


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ