ตลท. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2557 ด้านส่งเสริมดนตรี และกีฬา

ข่าวทั่วไป Thursday October 9, 2014 16:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. จัดงาน SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2557 สนับสนุนการมอบรางวัลเชิดชูคนดีที่อุทิศตน ทำความดีแก่สังคมไทย 2 สาขา จาก 7 สาขา โดยผู้ทำความดีด้านการส่งเสริมดนตรีได้รับ “รางวัล สุกรี เจริญสุข ” ได้แก่ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินคนแรกที่นำขลุ่ยไทยไปประกาศให้โลกรู้อย่างสง่างาม และ “รางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ ” ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการส่งเสริมกีฬา ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าทีมชาติไทย เจ้าของฉายา “ สิงห์สนามศุภฯ” ผู้อุทิศตนส่งเสริมการเล่นฟุตบอลของเยาวชนในชุมชนกว่า 15 ปี และนายนิแม นิเดร์ฮะ โค้ชผู้สร้างปัตตานีด้วยกีฬายาวนานกว่า 20 ปี ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ ตลท. ได้จัดงาน SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2557 โดยมอบทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิอาจารย์ สุกรี เจริญสุข และสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 2 องค์กรเพื่อสังคมที่ทำงานพัฒนาสังคมด้านการส่งเสริมดนตรีและกีฬาองค์กรละ 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานในภารกิจหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทย ในวงกว้าง โดยมุ่งสร้างสังคมรอยยิ้มที่มีดนตรีและกีฬาเชื่อมโยงประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจแก่คนไทย นอกเหนือจากคุณภาพด้านร่างกาย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์คุณภาพให้สังคมไทย “ ตลท. มุ่งสนับสนุนองค์กรและบุคคลผู้ทำความดีให้เป็นต้นแบบและเกิดการเรียนรู้ ยอมรับและยึดมั่น เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานของสังคมไทย ซึ่งเป็นหน้าที่ของการดูแลสังคมไทย นอกเหนือจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การมอบรางวัลแก่ผู้ทำความดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ใน 7 สาขา ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาสังคมเมือง การพัฒนาสังคมชนบท การส่งเสริมดนตรี การส่งเสริมกีฬา และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม เป็นการประกาศเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้รับรางวัล อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดคนดีที่ทำงานเพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน ” ดร.สถิตย์กล่าว นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มอบรางวัลและทุนทรัพย์เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อยอดการทำความดีตามเจตนารมณ์แก่ 3 บุคคลผู้ทำความดีเพื่อสังคมในสาขาการส่งเสริมดนตรี และส่งเสริมกีฬา ซึ่งองค์กรทั้ง 2 เป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้อุทิศตน เสียสละมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิอาจารย์ สุกรี เจริญสุข ได้คัดเลือก นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินคนแรกที่นำขลุ่ยไทยไปประกาศให้โลกรู้อย่างสง่างาม เป็นผู้รับรางวัล “ สุกรี เจริญสุข ” ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการส่งเสริมดนตรี และสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยคัดเลือกผู้รับรางวัล 2 ราย ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าทีมชาติไทย เจ้าของฉายา “ สิงห์สนามศุภฯ” ผู้อุทิศตนส่งเสริมการเล่นฟุตบอลของเยาวชนในชุมชนกว่า 15 ปี และนายนิแม นิเดร์ฮะ โค้ชผู้สร้างปัตตานีด้วยกีฬายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อรับรางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการส่งเสริมกีฬา รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า มูลนิธิ ตลท. เปิดโอกาสให้มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้ทำกิจกรรมดนตรีมากขึ้น การช่วยให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในสถานพินิจ เด็กชาวเขา และ เด็กบ้านนอก ได้ร้องเพลง เล่นดนตรี ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเล่นดนตรี ทำให้เขาเหล่านั้น ได้พัฒนาศักยภาพทางกายที่แข็งแรง มีสมองปลอดโปร่ง จิตใจแจ่มใส สามารถปรับตัวสู่สังคมได้ง่ายขึ้น และการมอบรางวัลแก่อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นการประกาศความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้ผลักดันให้เครื่องดนตรีชิ้นเล็ก สร้างแรงบันดาลใจและปลุกสำนึกความเป็นไทยและเป็นต้นแบบการสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย ดร.จุฑา ติงศภัทิย์ อุปนายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในฐานะองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการกรณีศึกษาประวัติศาสตร์และสถิติของของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยและการส่งเสริมให้กีฬาฟุตบอลได้สร้างประโยชน์แก่สังคมไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทั้ง 2 ท่านคือ คุณนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ คุณนิแม นิเดร์ฮะ ที่ได้สร้างเกียรติประวัติแก่วิชาชีพและวงการฟุตบอลของไทย ด้วยการอุทิศตนรับใช้สังคมและท้องถิ่นด้วยจิตมุ่งมั่นและไม่หวังสิ่งตอบแทนและมั่นใจว่าการได้รับเกียรติครั้งนี้จะได้เป็นพลังที่ผลักดันการทำความดีของทั้ง 2 ท่านเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งนี้ โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2557 จะได้มอบรางวัลแก่องค์กรและผู้ทำความดีในอีก 5 สาขา ภายใต้โครงการฯ ได้แก่ มูลนิธิวิมุตตยาลัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิดวงประทีป ตามลำดับต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ