เร่งติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตามทางหลวงสายหลักเพื่อประชาชน

ข่าวทั่วไป Thursday November 13, 1997 15:52 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--13 พ.ย.--ทศท.
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เร่งดำเนินการขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะตามแนวเส้นทางหลวงสายหลัก และถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 1,000 แห่ง โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2540
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและนโยบายของรัฐบาล โดยได้กำหนดขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท ให้ครอบคลุมทุกหมู่านทั่วประเทศที่ยังไม่มีการให้บริการโทรศัพท์ จำนวน 43,000 หมู่บ้าน รวมกับการให้บริการตามสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยวและตามเส้นทางหลวงสายหลัก และถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แห่ง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้โทรศัพท์ของประชาชนที่มีความจำเป็นในการใช้บริการ
โดยองค์การโทรศัพท์ฯ ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ตามเส้นทางส่ายหลวงหลักที่มีหลายเลข 1 หลัก 4 เส้นทาง และทางหลวงที่มีหายเลขทางหลวง 2 หลัก รวม 13 เส้นทางรวมความยาวทั้งสิ้น 6,828 กม. โดยติดตั้งเฉลี่ย 15 กม. ต่อ 1 หมายเลข รวม 500 เลขหมาย และถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 10,317 กม. โดยติดตั้งเฉลี่ย 20 กม. ต่อ 1 เลขหมาย รวม 500 เลขหมาย ซึ่งจะดำนเนการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2540
อุปกรณ์การติดตั้งตามโครงการนี้ ได้นำระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ NMT 470 MHz มาใช้เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่นอกข่าย ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วกว่า 170 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 830 แห่ง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2540 และเพื่อให้ประชาชนผู้เดินทางได้ทราบถึงจุดติดตั้งโทรศัพท์แต่ละตู้ องค์การโทรศัพท์ฯ ได้จัดทำป้ายบอกสัญญลักษณ์ไว้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยปักป้ายบอกสัญญลักษณ์ก่อนถึงตู้ประมาณ 5 เมตร ถ้าเป็นถนน 4 เลนส์ จะปักป้ายบอกทั้งสองฝั่งถนน ถ้าเป็นถนน 2 เลนส์ จะปักป้ายบอกฝั่งเดียวเป็นแบบ 2 หน้า นอกจากนี้ตู้โทรศัพท์แต่ละตู้จะมีโปสเตอร์ข้อความประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบถึงจุดที่ตั้งของตู้นั้น หมายเลขเส้นทางหลวง ตู้โทรศัพท์ใกล้เคียงอยู่ที่ใดบ้าง และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โทรศัพท์มากที่สุด
องค์การโทรศัพท์ฯ มีความห่วงใยประชาชนฝในชนบทห่างไกลให้ได้รับบริการโทรศัพท์มากยิ่งขึ้น จึงได้พยายามเร่งดำเนินการโครงการนี้ให้เรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกกับประชาชนตลอดเส้นทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทศท. โทร. 505-1212, 574-9614--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ