การเรียนรู้ STEM Education เพื่อการพัฒนาเด็ก

ข่าวทั่วไป Friday October 17, 2014 12:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--แปลน ฟอร์ คิดส์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจในทฤษฎีผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อค้นพบ และการนำข้อค้นพบใหม่ๆ ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ล้วนเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบ STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ซึ่งการที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในเทคนิควิธีการนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจในการะบวนการนี้อย่างถ่องแท้ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ STEM Education ณ จังหวัดราชบุรี โดยเน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มโครงการวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณณธกร หรือ คุณปิยอมร โทรศัพท์ 02-575-2559 ต่อ 430, 425 มือถือ 081-987-7600, 084-4508793

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ