มอบโยบายประชาสงเคราะห์จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมรับมอบรถยนต์ใช้ในกิจการสวัสดิภาพเด็ก

ข่าวทั่วไป Tuesday October 21, 1997 08:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--21 ต.ค.--กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2540 เวลา 09.00 น. นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมประชาสงเคราะห์ ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมรับมอบรถยนต์จาก ส.ส.ปวีณา หงสกุล เพื่อใช้ในราชการของกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์
นายอิระวัชร์ จันทรประเสริฐ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ กล่าวรายงานว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มสูงขึ้น สภาพปัญหาต่างๆ ได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง ประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนมีมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีความจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ได้รับการปรับลดลงส่วนหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานให้บริการประชาชนตามภาระกิจ กรมประชาสงเคราะห์จึงจำเป็นต้องปรับทิศทางและวิธีการทำงานให้เหมาะสม พร้อมกับการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ โดยเฉพาะประชาสงเคราะห์จังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงมีนโยบายที่จะสร้างเอกภาพในการทำงานให้บริการประชาชน โดยเน้นใหทุกส่วนราชการในสังกัดได้มีการผนึกกำลังกันทำงาน มีระบบการประสานงานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นหนึ่งเดียว
ในโอกาสนี้ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ข้าราชการระดับสูงของกรมประชาสงเคราะห์ จากนั้นได้รับมอบรถยนต์นิสสันเออร์แวน ขนาด 12 ที่นั่ง จากนางสาวปวีณา หงสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ไว้ใช้ในภาระกิจของกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
มีปัญหาด้านแรงงานหรือถูกเลิกจ้าง ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โทร. 248-4141--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ