ไลออนส์ชื่นชม เด็กไทยเก่งสารานุกรม เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ คึกคัก กว่า 300 คน

ข่าวทั่วไป Tuesday January 20, 2015 12:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--PR Network ผ่านไปแล้วสำหรับ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 20 การแข่งขันแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ณ สโมสรสนามเสือป่าและห้องประชุมพระราชวังดุสิต(โรงละคร) สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณเทพวรรณ ม้าประเสริฐ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 300 คน โดยได้ผ่านการคัดกรองการแข่งขันมาแล้วถึง 2 ครั้ง จากทั่วประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันในแต่ละประเภทนักเรียนต่างมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน สร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการเป็นอย่างมาก สำหรับผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ประจำปีการ พ.ศ.2557 ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 9,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จังหวัดพัทลุง ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงรียนสำเร็จวิทยา จังหวัดสระแก้ว ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 โรงรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1. - ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี 1 จังหวัดจันทบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET ผลการแข่งขันการประกวดแต่งกลอนสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2557 ในหัวข้อ "คุณค่าสารานุกรม คลังสมองใหญ่ เพิ่มพูนปัญญา" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.หอมนวล จิกต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดชียงใหม่ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.เบญจวรรณ ทองเป้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.จิราวรรณ ชัยสมิต โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด.ญ.เยาวราช เสาะสมบรูณ์ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ด.ญ.ลัทธพรรณ แก้วดุสิต โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET ผลการแข่งขันประกวดแต่งกลอนสารานุกรมไทยฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ภาสินี โพธิ์เจริญ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1น.ส.กานดามณี รัตนพล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.อาภัสรา แก้วจันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 นายธิติสรรค์ สีลา โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 น.ส.หทัยภัทร วงศ์ศิริรังษี โรงเรียนสายมิตรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2557 หัวข้อ "คุณค่าสารานุกรม คลังสมองใหญ่ เพิ่มพูนปัญญา" ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ณัฐภูมิ นินนาท โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.นุชอัยนี อาษาราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองบอน จังหวัดพังงา ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.ลักษ์คณา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด.ญ.อนงนาฏ ศรีนอก โรงเรียนบ้านกระถิน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อม ทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ด.ญ.สิรภัทร นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET และผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีสารานุกรมไทยฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ปฏิภาณ เติมวิชญกุล โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.พลอยไพลิน สุขวัฒน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.กัญญารัตน์ โพธิจักร โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.ธนากรณ์ แน่นสนิท โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 นายพีระพงศ์ ภูมีกอง โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และคอมพิวเตอร์ TABLET สำหรับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นั้น เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภว่าการเรียนรู้เรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความรู้ ความคิดและความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ทุกคนควรมีโอกาสที่จะศึกษาเมื่อต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใด สามารถค้นหาอ่านโดยสะดวก จึงมีพระราชดำรัสให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อที่มีปัญหาขาดแคลนครู และที่เล่าเรียน ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกไลออนส์ในประเทศไทย เกี่ยวกับ "โครงการสารานุกรมไทย" เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2513 ความตอนหนึ่งว่า "เราต้องให้ความรู้กับเด็กและคนรุ่นต่อไปอย่างที่เราจะสามารถทำได้ จึงพูดถึง สารานุกรมฯ นี้จะทำให้เราแก้ปัญหาของเราได้ส่วนหนึ่ง ที่จริงมีวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วย แต่ว่า เราต้องเลือกทำขอเลือกทำสารานุกรม สารานุกรมไม่ใช่ครู แต่ว่าจะช่วยให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นครูได้ เช่น พ่อ แม่ ถ้าลูกถามปัญหาต่างๆ ก็อาศัยสารานุกรมนี้มาตอบได้ คนที่อ่านรู้เรื่องมากกว่าจะสอนน้องได้ แล้วการที่ดูสารานุกรมด้วยกันในครอบครัวจะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัว จะช่วยให้ลูกไว้ใจพ่อแม่ ซึ่งจะเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ระหว่างเด็กด้วยกันหรือคนที่อ่านสารานุกรมด้วยกัน ก็จะคุยกันในวิชาการได้จะเกิดความรู้และจะเกิดความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและแลกเปลี่ยนทัศนะกันนี้เป็นทางที่จะทำให้มีความรู้ความกว้างขวางและจะทำให้อยากที่จะรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการศึกษา ..." โดยพระราชดำริดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น มีการศึกษา ทดลอง และกระทำด้วยความรอบคอบ แบ่งวิทยาการออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นับเป็นการพัฒนาวิชาการที่สำคัญยิ่งในวงการศึกษา หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในวิชาการทุกสาขา และแต่ละสาขามีความสัมพันธ์กัน จึงนับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง " คุณเทพวรรณ กล่าว.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ