บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)พร้อมกลับเข้าเทรด 9 ก.พ. 2558 ABICOประกาศพร้อมกลับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai 9 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 6, 2015 14:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ นายกิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ยืนยัน ABICOคุณสมบัติพร้อมในการเข้าเทรด ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง โดยบริษัทสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ย้ายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทเข้าซื้อขายได้ปกติโดยการกลับเข้ามาซื้อขายในวันแรกของ ABICO นี้ จะไม่มีกรอบราคา (Ceiling & Floor)ปัจจุบัน ABICOประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น หรือเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัทแกน คือ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายนมประเภทยูเฮชที และน้ำผลไม้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้การรับจ้างผลิตนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ กว่าร้อยละ 90 ซึ่งจากงบการเงินช่วง 9 เดือนปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ 421.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2556 จำนวน 121.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.61 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 34.2 ล้านบาทและกำไรสุทธิรวม 97.1 ล้านบาท นอกจากนี้ ABICO เป็น Holding ที่ลงทุนในบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25.49ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ในบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง ในตราสินค้า “มาลี” และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยอีก 1 บริษัท ปัจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคง โดยมีสินทรัพย์รวม 999.1 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 497.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 501.7 ล้านบาท และมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการรวม 89.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และการกันสำรองตามแผนงานต่างๆ ของบริษัทไว้แล้ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ